strona główna

18.06.2013

Radni udzielili absolutorium
 

Szesnastu radnych powiatu, a więc zdecydowana większość udzieliła absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Zarządowi Powiatu. Oznacza to aprobatę dla jego działań w roku 2012, w którym między innymi spłaciliśmy w całości dług po SP ZOZ-ie. Żaden z radnych nie był przeciw, dwóch - wstrzymało się od głosu.

Sesja poświęcona realizacji ubiegłorocznego budżetu wiąże z przedłożeniem sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków i jest okazją do wyliczenia zrealizowanych w ubiegłym roku zadań, inwestycji czy oceny aktywności w zdobywaniu środków zewnętrznych, które przedstawia prezentacja. Mimo trudności, z którymi borykają się samorządy, powiat nie spoczął na laurach, w warunkach dyktowanego przez resort finansów zaciskania pasa, realizował inwestycje, podejmował decyzje o rozpoczęciu nowych. Aktywnie pozyskiwał pieniądze z pozabudżetowych źródeł – łącznie ponad 11 mln zł. W 2012 r. między innymi uruchomiono Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości, który cieszy się nadspodziewanym zainteresowaniem i skutecznie pobudza lokalną przedsiębiorczość oraz podjęto decyzję o budowie nowego na terenie dworca PKS w Kluczborku. Zagospodarowano teren i utworzono nowe miejsca parkingowe oraz poprawiono komunikację przy ul. Sienkiewicza między Powiatowym Ośrodkiem Rehabilitacji a Urzędem Pracy. To na co zwrócić należy szczególną uwagę, to fakt, że powiat w 2012 r. spłacił w całości dług przejęty przezeń po przekształceniu SP ZOZ-u w Powiatowe Centrum Zdrowia.

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej do realizacji ubiegłorocznego budżetu powiatu w ub.r. nie przeszkodziły radnym w udzieleniu absolutorium większością głosów.

Dotyczyły one głównie nieuwzględnienia przez Zarząd Powiatu w ogólnym długu – kosztu modernizacji szkół realizowanej przez firmę Siemens. Tymczasem w innych miejscach w Polsce, m.in. w gminach Radzionków i Milanówek podobne inwestycje realizowane były finansowo w identyczny sposób i tamtejsze Regionalne Izby Obrachunkowe tego nie zakwestionowały. Powiat czeka więc na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej spornej kwestii.

Podejmując decyzję udzieleniu absolutorium radni powiatu mogli wziąć pod uwagę, że rok 2012 to rok uporania się z tzw. szpitalnym długiem i niewątpliwy sukces idei Inkubatorów.

- Wysokie poparcie radnych jest oceną efektów naszej pracy – podsumowuje starosta kluczborski Piotr Pośpiech. - Mimo kłopotów zostało to dostrzeżone. Przy czym warto zauważyć, że absolutorium dla Zarządu Powiatu ma szerszy wymiar. Starosta inicjuje zadania i inwestycje, na realizację szeregu z nich składa się wysiłek wielu ludzi. W tym kontekście absolutorium jest wyrazem akceptacji dla całorocznych pracy nas wszystkich w Starostwie, pracowników naszych jednostek. Zauważenie tego przez radnych, którzy aktywnie biorą w tej pracy udział przez podejmowanie uchwał kierunkowych

i budżetowych zasługuje na uznanie i słowo dziękuję.

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

zobacz w wersji .pdf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku