strona główna

2.06.2015

Ocenieni bez zastrzeżeń

 

Zarząd Powiatu prawidłowo wykonał budżet za ubiegły rok. Rada Powiatu nie miała co do tego wątpliwości i jednogłośnie zagłosowała za udzieleniem zarządowi absolutorium. Zastrzeżeń nie miała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, wystawiając powiatowi pozytywną opinię. 2014 - to był dobry rok.

 Miniony rok to sporo ważnych inwestycji (niektóre z nich rozpoczęte były wcześniej, a w ub. r. finalizowane). Starosta Piotr Pośpiech podsumował podczas sesji najważniejsze inwestycje, stan finansów, cele na najbliższą przyszłość. Pokazuje to zamieszczone pod tekstem prezentacja.

Do najważniejszych inwestycji należy niewątpliwie Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Moniuszki, łączący funkcję dworca PKS i miejsca, w którym początkujący przedsiębiorcy startują ze swoimi biznesami. Dawny dworcowy plac przeszedł totalną metamorfozę. W miejsce starego pamiętającego czasy PRL-u pawilonu stanął obiekt z klimatyzowaną poczekalnią,
z dostępem do WiFi i lokalami dla przedsiębiorczych mieszkańców powiatu. Sam dworzec należy obecnie do najnowocześniejszych w województwie. Przypomnijmy: cała inwestycja kosztowała 3,6 mln zł, w tym zdobyte przez powiat dofinansowanie ok. 2 mln zł.

Sporo, bo ponad 2 mln zł wydaliśmy na inwestycje związane z kształceniem zawodowym. Efekt? Gruntownie wyremontowane Warsztaty Szkolne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Kluczborku. W tej chwili jedne z najnowocześniejszych w regionie. Urządzono w nich kolejne, po wcześniej oddanych do użytku, pracownie: budownictwa, elektryczno - samochodowo - mechatroniczną, spawalnię elektryczną i gazową (więcej: w prezentacji). Na zakup maszyn i urządzeń do wyremontowanych pracowni powiat zdobył dofinansowanie. Z tego wszystkiego korzysta nie tylko młodzież, ale także dorośli na kursach kwalifikacyjnych. Uczą się zawodu na sprzęcie, z którym zetkną się u pracodawców.

Remont i przebudowa części budynku warsztatów kosztowała ponad 1,1 mln zł. zł, zakup sprzętu: ponad 1 mln zł, w tym dofinansowanie to: 879 tys. zł.

W ramach ubiegłorocznego projektu "Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy" udało się między innymi urządzić jeszcze trzy pracownie w innych szkołach: logistyczną w Zespole Szkół Licealno - Technicznych, w ZSP nr 1 - hotelarsko - gastronomiczną, oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - nowoczesną pracownię gospodarstwa domowego.

W SOSW - również w 2014 r. otworzyliśmy nowe (drugie w województwie, pierwsze w powiecie) przedszkole specjalne. Koszt adaptacji pomieszczeń - 235 tys. zł, w tym dofinansowanie z PFRON - 42 tys. zł.

Sporo działo się też na drogach. Nasz powiat jest rekordzistą w zdobywaniu rządowych dotacji na remonty dróg lokalnych. Na ten wynik "zapracowały" w minionym roku kolejne "schetynówki". Wyremontowaliśmy 13-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Byczyna - Bruny za 4,7 mln zł, w tym dofinansowanie wynosiło 2,4 mln zł, wraz z odcinkiem drogi gminnej Miechowa - Polanowice., a także drogę Kuźnica Trzcińska - Wołczyn, o długości 14 km, za 2,8 mln zł z dofinansowaniem
w wysokości prawie połowy kosztów.

Do listy ważnych inwestycji należy jeszcze dołączyć w ub. r. termomodernizację domu dziecka w Bogacicy oraz naszych dwóch domów pomocy społecznej, gdzie wykorzystujemy energię odnawialną - instalacje solarne do ogrzewania wody i pompy ciepła.

To najważniejsze zadania z poprzedniego roku, wówczas realizowane lub finalizowane. Tempo inwestycyjne udało się zachować, bo powiat (wzorem lat poprzednich) aktywnie sięgał po dofinansowania. W ub. roku zdobyliśmy 7 622 679 zł, w tym 3,6 mln z RPO WO, 3,6 mln - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- 2014 to był dobry rok, bo udało się rok wcześniej wygenerować wysokie dochody majątkowe, to poprawiło wskaźniki budżetu
i dało w 2014 rekordową nadwyżkę ponad 7 mln zł na realizację inwestycji
- mówi starosta Piotr Pośpiech - To, że to był dobry rok potwierdza też najbardziej zobiektywizowany, punktowany w oparciu o konkretne kryteria, całkowicie bezpłatny ranking Związku Powiatów Polskich. Za działania w roku 2014 r. zajęliśmy wysokie 10 miejsce w tzw. złotej piętnastce laureatów. To cieszy i motywuje do pracy. Przed nami jest jej sporo. Chcemy bowiem zdobywać pieniądze z tzw. nowego unijnego rozdania na rozwój transportu publicznego, na edukację, na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i ochronę zdrowia. I na tym Zarząd Powiatu razem z radnymi w najbliższych miesiącach będzie ostro pracować.

Zobaczcie prezentację, gdzie pokazane są inwestycje, dochody, wydatki, stan finansów w ub. r. i to - jak mimo trudnych dla samorządów czasach - inwestujemy i zdobywamy pieniądze spoza budżetu. Dowód na to, że powiat kluczborski nie czeka
z założonymi rękami na lepsze czasy, lecz działa.
 

 

 

zobacz prezentację w .pdf

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku