strona główna

27.01.2014

Zgłoś kandydaturę na wolontariusza roku!

 

Do 21 lutego br. trwa termin zgłaszania kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Jak pokazały poprzednie edycje nasz powiat jest prawdziwym zagłębiem wolontariatu. Sporo tu młodych ludzi, którzy swój czas, pracę i serce oferują z zapałem tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

 


 

 

 

 

 

 

Eliminacje powiatowe konkursu, które odbędą się 7 marca br. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku wyłonią najlepszych wolontariuszy dwudziestej już edycji „Ośmiu Wspaniałych”.

Ważne dla zgłaszających kandydatury: w konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, dopuszczone są dwie formy zgłoszeń – indywidualne i grupowe.W formie zgłoszeń indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe: 10-13 lat (kandydaci mogą uczestniczyć tylko na szczeblu lokalnym) oraz 14-19 lat (kandydaci mogą uczestniczyć w eliminacjach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Warunki zgłoszenia grupowego: mogą być w obu kategoriach wiekowych, zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym, zgłoszenie grupy do konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności, grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

Kryteria oceny kandydata to m.in.: konsekwencja w działaniu, zaangażowanie, wysiłek, pozytywny efekt społeczny, wzorcotwórczy charakter działań, wytrwałość w pokonywaniu trudności, motywy działania, minimum jeden rok pracy wolontarystycznej, życzliwość, skuteczność.

Wyczerpujące informacje na temat konkursu oraz można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 7, nr tel. 77 418 72 49. Tam też należy zgłaszać kandydatów do tego wyjątkowego konkursu, a także pobrać karty uczestnictwa, które zostały już rozesłane do szkół w powiecie kluczborskim.

Więcej informacji również na stronie: www.swiatnatak.pl 

 

 

Oprac. M.Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku