strona główna

17.08.2017

Ponad 60 milionów z Unii


To kwota, o którą powiat starał się w obecnej perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020, na niskoemisyjne inwestycje, oświatę, programy zdrowotne, aktywizację bezrobotnych czy dotacje na rozpoczęcie działalności – piszą „Kulisy Powiatu”.

Gazeta podsumowała naszą aktywność w pozyskiwaniu unijnych funduszy: „Największa dotacja to 42,5 mln zł na największy projekt partnerski w województwie, tj. realizację strategii niskoemisyjnych na terenie Subregionu Północnego Opolszczyzny (wartość całego projektu to prawie 52 mln zł).

 Ujmując to w dużym skrócie, te kilkadziesiąt milionów pójdzie na inwestycje, które mają zmniejszyć emisję spalin
i w perspektywie poprawić jakość powietrza na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Zgłosiło je 14 samorządów. Ponieważ Unia w obecnym rozdaniu dofinansowuje właśnie tego typu inwestycje samorządy postanowiły powalczyć o wielomilionową dotację. – A jako że większe szanse na dofinansowanie miały projekty partnerskie, postanowiliśmy zadziałać wspólnie, przy czym powiat wziął na siebie rolę lidera, czyli mnóstwo pracy i odpowiedzialności, wziąwszy pod uwagę kwotę dotacji, związanej z koordynowaniem współpracy kilkunastu samorządów, przygotowanie skomplikowanego wniosku, czuwanie nad realizacją projektu przez najbliższe 2,5 roku i jego rozliczanie – mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

Przypomnijmy, że gminach i powiatach na obszarze Subregionu Północnego Opolszczyzny pieniądze te pójdą m.in. na zakup
15 autobusów, w tym 13 kupi powiat kluczborski, na budowę 10 obiektów „parkuj i jedź”, utworzenie ponad 290 miejsc postojowych, 10 obiektów „bike & ride”, 130 stanowisk postojowych, 5 węzłów przesiadkowych, a także ponad 75 km ścieżek rowerowych. Sieć połączeń rowerowych, nowe miejsca parkingowe i węzły przesiadkowe powinny zachęcić do rezygnowania
z poruszania się samochodami na rzecz transportu publicznego.

Za pieniądze z niskoemisyjnego projektu powiat kupi 13 autobusów dla podległego mu PKS-u, stworzy internetową obsługę pasażerów, wybuduje ścieżki rowerowe i kanalizację deszczową w Kochłowicach oraz wzdłuż drogi powiatowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice. Ścieżka powstanie też przy ulicy Jana Pawła II w Kluczborku – wymienia starosta. Szczegółowa lista inwestycji u wszystkich partnerów projektu jest róa)wnież dostępna na stronie internetowej powiatu.

Podsumowanie pozyskanych z UE dotacji pokazuje ile z UE udało się w ciągu ostatnich trzech lat zdobyć Powiatowemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości.


- Nasz Inkubator zdobył łącznie 4,5 mln zł dotacji na wsparcie dla zakładających działalność gospodarczą firmy i to jako jedyna instytucja otoczenia biznesu, na terenie województwa, poza Opolem – zaznacza starosta. Jak widać Inkubator to nie tylko dwa budynki z tańszymi lokalami do wynajęcia dla początkujących przedsiębiorców. Tam się walczy również o pieniądze na inne formy wsparcia.

Wypłata dotacji ruszy wkrótce. Ale to nie jedyne pozyskane z UE fundusze. 450 tys. zł dofinansowania powiatowy Inkubator zdobył na wsparcie innowacyjności firm z Subregionu Północnego Opolszczyzny, czyli między innymi na szkolenia dla kadry menadżerskiej, opracowanie strategii dla uczestniczących w projekcie firm, giełdy kooperacyjne dla poszczególnych branż,
czy profesjonalny biznesowy coaching. Kolejne unijne pieniądze to 300 tys. zł, które Inkubator zdobył na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, głównie spółdzielni socjalnych oraz osób zainteresowanych tego typu działalnością, jako partner Byczyńskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Prawie 9 mln zł zdobył w ostatnich 3 latach na działania aktywizujące bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy. 2,3 mln zł na aktywizację młodych, czyli na staże, szkolenia, bony szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności, dalej – 2,7 mln zł na podobne formy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to projekty już zrealizowane. Na dwa projekty w trakcie realizacji PUP zdobył 1,4 mln zł i 2,3 mln zł, m.in. na kolejne staże, szkolenia, na założenie firmy czy refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy.

Jak wiadomo najbardziej budżety polskich samorządów drenuje oświata. Dlatego w tym obszarze powiat stara się zdobywać dodatkowe fundusze poza budżetem, czyli w unijnych programach. Od 2014 roku to jest między innymi 2,2 mln zł na dostosowanie, zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni elektrycznej, mechanicznej, informatycznej i budowlanej w Zespole Szkół Licealno – Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Byczyńskiej. – Do tego trzeba jeszcze doliczyć pozyskane w obecnym unijnym rozdaniu dotacje na kilka innych oświatowych projektów: na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, naukę języków obcych czy praktyki i staże dla uczniów technikum za granicą, np. w Hiszpanii – mówi Jakub Goliński, członek Zarządu Powiatu.

Powiat stara się jeszcze o 2 mln zł na wsparcie kształcenia zawodowego w swoich szkołach ponadgimnazjalnych. – Na staże, dodatkowe zajęcia, doskonalenie nauczycieli, doposażenie szkół – dodaje Jakub Goliński. – Liczymy też na 600 tysięcy dofinansowania na staże zagraniczne dla uczniów w zawodzie technik mechanik i technik informatyk w Niemczech i Anglii. Nasz wniosek jest w trakcie oceny.

3,6 mln zł to suma dotacji na programy profilaktyczne realizowane przez Powiatowe Centrum Zdrowia. - Jeden to: profilaktyka raka jelita grubego, czyli badania dla określonej grupy wiekowej i zakup kolonoskopu dla naszego szpitala, lada moment podpisana zostanie umowa na 1,8 mln zł dofinansowania – mówi Urszula Pękala – Duda, wicestarosta. - Drugi program finansowany z UE to realizowane już badania dzieci do 2 roku życia, które mają pomóc we wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych i pokierowaniu do dalszego leczenia czy rehabilitacji oraz szczepienia przeciwko pneumokokom.

- Dzięki unijnym projektom Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększyło zakres wsparcia dla rodzin zastępczych. PCPR zdobył prawie 600 tys. zł na kilkuletni program, który obejmuje pakiet zajęć, grupę wsparcia, szkołę dla rodziców i bardzo potrzebne - jak pokazuje praktyka – konsultacje i spotkania ze specjalistami, z których korzystają i rodzice, i dzieci. Wkrótce PCPR powalczy o kolejne dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł na podobny kilkuletni program dla rodzin zastępczych
z naszego powiatu. A im więcej wsparcia dla rodzin zastępczych, szczególnie na zwiększenie liczby tych niespokrewnionych, tym mniej dzieci w domach dziecka.


Pozyskane w obecnym unijnym rozdaniu dotacje pochodzą przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wymienione w podsumowaniu kwoty to wysokość samego dofinansowania do projektów, bez tzw. wkładu własnego z budżetu powiatu”.
 


Oprac.: M. Kluf

Źródło: Kulisy Powiatu Kluczbork – Olesno
 


    
 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku