strona główna

27.06.2017

2,5 mln na doposażenie szkół


To kwota, którą powiat zainwestuje tego lata w remonty i wyposażenie pracowni w dwóch naszych szkołach. Są to pieniądze z projektu systemowego realizowanego w partnerstwie z samorządem województwa opolskiego. Będzie to kolejna inwestycja w bazę i nowoczesny sprzęt w szkołach zawodowych.

- Pozyskane pieniądze zainwestujemy w remonty i wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku, gdzie byłaby to kontynuacja realizowanego przez powiat kompleksowego unowocześniania Warsztatów Szkolnych - mówi Jakub Goliński, członek Zarządu Powiatu. - Najdroższym sprzętem, kupionym za pieniądze z projektu będzie obrabiarka CNC, kolejna, która trafi do Warsztatów Szkolnych. W Zespole Szkół Licealno - Technicznych doposażymy pracownie dla technikum logistycznego, mechanicznego i informatycznego – dodaje.

 

Marszałek Andrzej Buła, starosta Piotr Pośpiech, członek Zarządu Powiatu Jakub Goliński,

skarbnik Powiatu Wanda Słabosz podpisują umowę w sprawie dofinansowania w ramach

projektu na doposażenie szkół.


Pieniądze na doposażenie i urządzenie kolejnych pracowni powiat pozyskał w ramach projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", którego wnioskodawcą jest Urząd Marszałkowski. Ponad 15 procent kosztów to wkład własny powiatu.

Za 2,5 mln zł w Zespole Szkół Licealno-Technicznych wymienimy sprzęt w czterech pracowniach komputerowych i utworzyć dwie nowe, a także gruntownie doposażymy pracownie dla kierunku technik mechanik. Wzbogacona zostanie także baza do zajęć pozalekcyjnych. W ZSP nr 2 z nowego projektu doposaży się pracownię budowlaną, pracownia mechatroniczna wyposażona zostanie od podstaw w nowoczesne stanowiska mechatroniczne, a w pracowni mechanicznej stanie kolejne urządzenie sterowane numerycznie - trzecia już obrabiarka CNC (to więcej niż w innych tego typu szkołach w regionie). Do laboratorium betonu i stali w ramach projektu trafi dodatkowy profesjonalny sprzęt. Do tego: komputery, tablice multimedialne, hydrauliczny wózek podnośnikowy oraz drobniejsze narzędzia i urządzenia.

Obecne zakupy sprzętu będą dopełnieniem realizowanej przez powiat kompleksowej modernizacji Warsztatów Szkolnych w ZSP nr 2 ze środków własnych i z udziałem dotacji z unijnych projektów.

A o wcześniejszych inwestycjach w kształcenie zawodowe przeczytacie m.in. tutaj: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/warsztaty_otwarcie.htm 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku