strona główna

14.10.2014

Podwójne święto nauczycieli i doradców

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był wspólnie z 10-leciem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 26 nauczycieli
i dyrektorów otrzymało nagrody Starosty Kluczborskiego. Mogliśmy się dowiedzieć jak dużo przez ostatnią dekadę zrobili doradcy metodyczni dla zawodowego rozwoju nauczycieli i pedagogów z trzech powiatów.

W podwójnej uroczystości, 10 października, wzięli udział nauczyciele, naczelnicy wydziałów oświaty z powiatów kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego było obecnych około 100 osób. Włodarze gmin, radni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, byli i obecni doradcy metodyczni, przedstawiciele instytucji wspierających, wśród nich Jacek Baldy, prezes Banku Spółdzielczego
w Wołczynie.

Prezentacja multimedialna na temat 10 lat działania PODN przygotowana przez dyrektora placówki Annę Dzierżan oraz Iwonę Baldy, doradcę metodycznego, pokazała w przejrzystej formie min. szkoleniowy dorobek ostatniej dekady oraz sylwetki doradców. Podkreślono również ogromny wkład w powstanie PODN – Jolanty Krzysztowczyk, byłego naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w kluczborskim Starostwie.

Osoby, które przez minione 10 lat wspierały PODN otrzymały okolicznościowe pamiątki. Jako że PODN zajmuje się podnoszeniem kompetencji nie mogło zabraknąć w programie elementu szkoleniowego. Dr Agnieszka Gawor, psycholog
i coach, wykładowca w Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Katowicach wygłosiła krótki wykład o wykorzystaniu coachingu w edukacji, pokazując skuteczność otwartych pytań, prowokujących do szukania rozwiązań w oparciu o własną wiedzę
i zasoby. Podkreśliła również, że psychologia jako nauka potwierdza skuteczność narzędzi coachingowych (w literaturze poświęconej coachingowi często przywołuje się Sokratesa, jako tego, który po raz pierwszy zastosował elementy coachingu
w praktyce).

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali wokaliści ze Studia Piosenki w Młodzieżowym Domu Kultury oraz prowadząca to Studio Magda Durecka, która sama również wystąpiła z okazji podwójnego święta.

Najważniejszymi osobami podczas piątkowej uroczystości byli nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat kluczborski. 

 


 

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrody Starosty Kluczborskiego.

 

 Nagrody Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
1) Agata Murzyńska
2) Katarzyna Rakoczy
3) Dariusz Lis
4) Piotr Głodziński
5) Iwona Baldy
6) Mariusz Łysiak
7) Mariusz Kaczmarski – dyrektor

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
1) Joanna Teodorowska
2) Marek Jarząb – pełni jednocześnie funkcję powiatowego koordynatora sportu szkolnego
3) Anna Tőppich – wicedyrektor

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku
1) Jolanta Miszograj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
1) Jolanta Sarnicka
2) Krzysztof Kachel

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku
1) Katarzyna Chrzan
2) Marek Nakonieczny

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
1) Barbara Kędzia
2) Renata Połowniak
3) Jolanta Urbanowicz
4) Gracjan Wośko

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku
1) Magdalena Durecka
2) Józef Zając
3) Tadeusz Michałkiewicz – dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
1) Alicja Krzak-Gliwa
2) Magdalena Korzeniowska


Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
1) Grażyna Tetelmajer
2) Anna Dzierżan – dyrektor.


Nagrody dyrektora PODN otrzymali:
Joanna Napierała - doradca metodyczny oraz Renata Mazur i Katarzyna Sadlak – pracownicy administracyjni placówki.

Więcej o dekadzie PODN wkrótce, tymczasem warto dodać, że w czasie tegorocznych wakacji sześcioro nauczycieli ze szkół
i placówek prowadzonych przez powiat kluczborski zdało egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego. Tym samym Dzień Edukacji w tym roku świętują już jako nauczyciele mianowani. Są to: Agnieszka Flejsierowicz (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Joanna Tasarz (Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego) , Dagmara Gawrońska (SOSW), Jolanta Urbanowicz (Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Małgorzata Liśkiewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) , Agnieszka Kulbit (ZSP nr 1)

Od tego roku do grona doradców metodycznych PODN dołączyli: Agnieszka Grabas (matemtyka), Małgorzata Ryszka (kształcenie specjalne i integracyjne), Mariola Sitnik (przedmioty artystyczne i edukacja humanitarna).

 

 


 

Byli i obecni doradcy metodyczni oraz pracownicy PODN.

 


Oprac. M. Kluf
 

 


 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku