strona główna

 

 
Zakupy / Zapytania Ofertowe POPT 2007-2013

 

 

3.03.2014

W dniu 27.02.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

http://www.pokl.opole.pl/3566/konkurs-zamkniety-nr-1pokl8112014-w-ramach-poddzialania-811-priorytetu-viii-po-kl.html

 


 

3.02.2014

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz siódmy ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2014 r.

W Konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia z zakresu turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Nominacje zostaną przyznane w siedmiu kategoriach:
• Rewitalizacja (np. obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)
• Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne)
• Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
• Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
• Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
• Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np. szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej)
• Miejsce przyjazne dzieciom (np. parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej).


Nominowane i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w albumie oraz przewodniku turystycznym. Główną nagrodą
w konkursie są statuetki „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablice pamiątkowe, dyplomy, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. W przygotowaniu odpowiedzi na pytania
i doborze materiałów ilustracyjnych pomoże poradnik „Jak poprawnie przygotować zgłoszenie” (dokument w załączniku). Załączamy także wszystkie dokumenty konkursowe (zaproszenie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy).

Również internauci będą mogli wybrać swoich laureatów poprzez głosowanie na stronie konkursowej.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:
Biuro Konkursu "Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich"
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl
Bieżące informacje o przebiegu konkursu publikowane będą na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.smartlink.pl. Zapraszamy także do śledzenia profilu na Facebooku.

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Konkursu:
Piotr Koziróg
tel. kom. 605-517-004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Pobierz pliki:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia
Przewodnika "Jak poprawnie przygotować zgłoszenie"

 


 

24.01.2014

"Zęby małego dziecka"

Zapraszamy wszystkie przedszkola do udziału w projekcie: Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców

Zapraszamy wszystkie przedszkola do udziału w bezpłatnym projekcie dotyczącym obniżenia częstotliwości występowania próchnicy zębów dzieci w wieku 3-5 lat.

Aby wziąć udział w projekcie należy zarejestrować przedszkole na stronie: www.zebymalegodziecka.pl 

Rekrutacja odbywa się poprzez:
1. Rejestrację przedszkola w elektronicznej bazie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu.
2. Dostarczenie przez przedszkole Formularza zgłoszeniowego podpisanego przez dyrektora/dyrektorkę przedszkola do lidera projektu lub partnera odpowiedzialnego za rekrutację przedszkoli na terenie danego województwa, w którym przedszkole ma siedzibę.

Wstępnie przewiduje się prowadzenie rekrutacji w następujących terminach:
• 11.2013 – 03.2014
• 08.2014 – 10.2014
• 01.2015 – 03.2015
• 08.2015 – 10.2015
• 01.2016 – 03.2016

Projekt jest dofinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Kontakt:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Klinika Stomatologii Dziecięcej
Biuro Projektu
ul. Bukowska 70, 61-812 Poznań
tel.: 61 854 74 58
fax.: 61 854 70 59
e-mail: biuroprojektusppw@ump.edu.pl

więcej informacji: www.zebymalegodziecka.pl

 


 

15.01.2014

Punkty konsultacyjne KSU


http://www.parp.gov.pl/index/more/25440

 


 

9.12.2013

Akademia Menadżera

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU w 100% DOFINANSOWANYCH, PROFESJONALNYCH SZKOLENIACH

AKADEMIA MENADŻERA
Projekt jest objęty pomocą de minimis, a więc koszty szkolenia są dofinansowane w 100%, tym samym uczestnik nie ma obowiązku wprowadzania wkładu własnego.

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY:
- właścicieli firm, kadrę zarządzającą, pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach posiadających
w zapisie KRS kody PKD z sekcji 55 i 79
- właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ich oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w przedsiębiorstwach z województwa opolskiego, które w latach 2007-2010 nie korzystały z pomocy POKL w ramach szkoleń.
 

zobacz więcej
 


 

16.10.2013

Reklamy prasowe KSU już niedługo w całej Polsce
W trzecim tygodniu października ruszy ogólnopolska kampania promująca cały szeroki wachlarz usług oferowanych w ramach całej sieci KSU

http://ksu.parp.gov.pl/pl/kampania_prasowa

 


 

8.10.2013

"Wspólny język to podstawa"

Uczestnik:
w wieku 50+ do 64 lat
zamieszkujący lub pracujący na terenie woj. opolskiego w powiatach głubczycki,nyski, prudnicki, brzeski, namysłowski
z wykształceniem średnim lub niższym

SZKOLENIA JĘZYKOWE:
1. JĘZYK ANGIELSKI - 90 uczestników
Rekrutacja:
a) poziom poczatkujący A1 - 70 uczestników, w tym 40 kobiety, 30 mężczyzn
b) poziom podstawowy A2 - 20 uczestników, w tym 19 kobiet, 1 mężczyzna
Wszyscy po szkoleniu poczatkującym biorą udział w nauce języka na kolejnym poziomie - A2!!!
 

Podsumowując:
poziom poczatkujący A1 to 7 grup x 10 osób (120h szkolenia)
poziom podstawowy A2 to 9 grup x 10 osób <w tym 70 osób z poziomu A1> (120 h szkolenia)

2. JĘZYK NIEMIECKI - 30 uczestników
Rekrutacja:
a) poziom początkujący A1 - 20 osób, w tym 14 kobiet, 6 mężczyzn
b) poziom podstawowy A2 - 10 osób, w tym 6 kobiet, 4 mężczyzn
Wszyscy po szkoleniu poczatkującym biorą udział w nauce języka na kolejnym poziomie - A2!!!
Podsumowując:
poziom początkujący A1 to 2 grupy x 10 osób (120h szkolenia)
poziom podstawowy A2 to 3 grupy x 10 osób <w tym 20 osób z poziomu A1> (120 h szkolenia)
 

Wskaźniki:
- grupy 10-osobowe + 2 osoby rezerwowe = 140 osób (13 grup<9 gr z j. angielskiego, 3 gr. z j. niemieckiego>)
- liczba ostatecznych uczestników (bez rezerwy) to 120 osób, w tym 78 kobiet, 42 mężczyzn
- 72 osoby bezrobotne, w tym 47 kobiet, 25 mężczyzn
- 48 osoby pracujące, w tym 31 kobiet, 17 mężczyzn
 

Oferujemy:
- bezpłatne zajęcia 2 razy w tygodniu (od pon.- pt. w godzinach popołudniowych) po 4h na dzień
- słowniki
- podręczniki
- poczęstunek
Uczestnicy w tym projekcie nie otrzymują stypendium szkoleniowego!!!!!

 

Projekt "Nowa szansa - lepsze życie!"

Uczestnik projektu:
- wykształcenie: bez znaczenia, ale osoby z wykształceniem niższym niż średnie mają pierwszeństwo
- wiek: od 15-30 lat lub w wieku 50+
- miejsce zameldowania: powiat nyski lub głubczycki
- wszyscy uczestnicy muszą mieć status osoby bezrobotnej

Szkolenia:
1. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac (2 grupy, 120h/gr.) w terminach X-XII.2013,
V-VII.2014
2. Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej (3 grupy, 90h/gr.) w terminach XII.2013 - II.2014, VI-VIII.2014, XII.2014 - II.2015
3. Magazynier z obsługą wózka widłowego ( 2 grupy, 132h/gr.)
4. Spawacz MIG lub MAG (do wyboru) (2 grupy, 146h/gr.) w terminach IV-VI.2014, X-XII.2014

Formy wsparcia:
1. Rozmowy rekrutacyjne
2. Poradnictwo zawodowe z IPD
3. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
4. Pośrednictwo pracy
5. Szkolenie zawodowe
6. Staż 4 miesiące

Wskaźniki:
a) rekrutacja 9 grup po 12 osbób+2 osoby na rezerwie
100% uczestników - osoby bezrobotne tzn. 108 osób
50% uczestników w wieku 50+ tzn. 54 osoby, w tym 3p kobiet, 24 mężczyzn
50% uczestników w wieku 15-30 lat tzn. 54 osoby, w tym 30 kobiet, 24 mężczyzn
30% uczestników długotrwale bezrobotnych tzn. 18 kobiet, 15 mężczyzn, ogólnie 33osoby
20% uczestników korzystających z pomocy społecznej tzn. 22 osoby
40% uczestników mieszkających na wsi tzn. 44 osoby, w tym 25 kobiet, 19 mężczyzn
b) staż 4-miesięczny
- 98 osób z 108 wszystkich uczestników, w tym 54 kobiety, 44 mężczyzn
c) zatrudnienie
22 osoby z wszystkich uczestników tzn. 12 kobiet, 10 mężczyzn

Uczestnikom zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- materiały szkoleniowe/podręczniki

 

zobacz plakat
 


 

8.10.2013

Certyfikaty dla 50+

Uczestnik:
- 120 osób, w tym 54 kobiet, 66 mężczyzn w wieku 50-64 lata
- wykształcenie preferowane max. średnie
- miejsce zamieszkania, powiat: głubczycki, nyski, prudnicki

 
Wskaźniki:
1. Bezrobotni 48 osób, w tym 22 kobiet, 26 mężczyzn
2. Pracujący 36 osób, w tym 16 kobiet, 20 mężczyzn
3. Nieaktywni zawodowo 36 osób, w tym 16 kobiet, 20 mężczyzn
4. Uczestnicy z terenów wiejskich 72 osoby, w tym 32 kobiety, 40 mężczyzn
5. Liczba uczestników, którzy po szkoleniu otrzymali awans lub znaleźli zatrudnienie 18 osób, w tym 8 kobiet, 10 mężczyzn
 

Szkolenia:
I. ECDL e-Citizen (120 osób tj. 10 grup x 12 osób). Liczba osób, które zdadzą egzamin to 102 osoby, w tym 46 kobiet, 56 mężczyzn
36 h/1 gr
Program szkolenia:

1. Budowa zestawu komputerowego

2. Podstawy korzystania z komputera

3. System operacyjno-graficzny, interfejs

4. Zarządzanie zasobami dyskowymi
5. Posługiwanie się podstawowymi programami

6. Edytor tekstu - podstawy użytkowania
7. Podstawy Internetu

8. Podstawy poczty elektronicznej

9. Wyszukiwarka sieciowa i wyszukiwanie informacji

10. Środki ostrożności związane z korzystaniem z zasobów Internetu

11. Serwisy on-line

12. Interakcyjne wykorzystanie zasobów Internetu

13. Prawna ochrona własności intelektualnej opublikowanej w Internecie
II. ECDL Core (120 osób tj. 10 grup x 12 osób). Liczba osób, które zdadzą egzamin to 60 osób, w tym 27 kobiet, 33 mężczyzn
150 h/1 gr.
Program szkolenia:

1. Podstawy technik informacyjnych

2. Użytkowanie komputera
3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Bazy danych

6. Grafika menedżerska
i prezentacje

7. Usługi w sieciach komputerowych
 

Oferujemy:

- wyżywienie podczas szkoleń
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
- materiały szkoleniowe/podręczniki

 

zobacz plakat

 


 

8.10.2013

Adaptacyjność sektora MMŚP województwa opolskiego!

Uczestnik:
- 44 firm (w tym 36 mikroprzedsiębiorstwa, 6 małych przedsiębiorstw, 2 średnie przedsiębiorstwa) w jednej z branż – metalurgicznej, energetycznej lub budowlanej z terenu województwa opolskiego, które dotychczas nie korzystały ze szkoleń
z poddziałania 8.1.1. w latach 2007-2010
- objęcie 182 pracowników ( w tym 36 K, 146M z czego 91 osób musi posiadać maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne) zamieszkujących i pracujących na terenie woj. opolskiego
Wskaźniki:
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończą udział w szkoleniu z pozytywnie zdanym egzaminem : 33K, 131M ogółem 164 U.

Szkolenia:

- Monter instalacji i urządzeń elektrycznych z uprawnieniami energetycznymi (65 osób tj. 5gr. x 13os., ) 72h / 1gr.
Program szkolenia:
Podstawy elementów elektronicznych stosowanych w automatyce, łączenie włókien światłowodowych, budowa systemów sieciowych w automatyce budynkowej, pomiary torów światłowodowych, projekty i budowa linii optotelekomunikacyjnej, rozszywanie i montaż złączy i gniazd UTP/FTP, przełącznicy światłowodowej, mufy światłowodowej, zaciąganie i wdmuchiwanie kabli światłowodowych, instalacja rur kanalizacji wtórnej.

- Finanse i rachunkowość komputerowa (52 osoby tj. 4gr. x 13 os., ) 64h/1 gr.
Program szkolenia :
Krajowy Standard Rachunkowości, podatek od towarów i usług w firmach branży budowlanej, podatek CIT i VAT w 2013 r., umowy o roboty zewnętrzne, rozliczanie zamówień publicznych w tym zielonych zamówień, księgowość komputerowa z wykorzystywaniem nowoczesnych programów komputerowych (32h).

- Kosztorysowanie budowlane z obsługą programu NormyPro (65 osób tj. 5gr. x 13os.,) 56h/1gr
Program szkolenia:
Zasady opracowywania przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich i podwykonawczych, podstawy prawne, zasady sporządzania wydruków, ich eksport i import, wystawiana kodów CPV, sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych z wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego NORMA Pro.

Oferujemy:
- wyżywienie podczas szkoleń
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

 

zobacz plakat

 


 

8.10.2013

"ZMIANA NA LEPSZE"

Uczestnik projektu:
• musi mieć ukończone 18 lat
• osoby, które chcą odejść z rolnictwa
• miejsce zamieszkania: całe województwo opolskie
• zaświadczenie z KRUS
Szkolenia:
• Gr. VII „Spawacz metodą MIG lub MAG” 09.2013 - 11.2013
• Gr. VIII „Spawacz metodą MIG lub MAG” 09.2013 - 11.2013
• Gr. IX „Spawacz metodą MIG lub MAG” 10.2013 - 12.2013
• Gr. X „Spawacz metodą MIG lub MAG” 11.2013 - 01.2014

Program szkolenia:
• bezpieczeństwo i higiena pracy
• materiały dodatkowe do szkolenia
• oznaczenie i wymiarowanie spoin
• metody przygotowania złączy do spawania
• złącza spawane blach
• spawalność stali
• skurcz, naprężenia, odkształcenia
• niezgodności spawalnicze
• przegląd procesów spalania
• złącza spawane rur
• praktyczna nauka spawania ( 120 h )

Formy wsparcia:
• rozmowy rekrutacyjne 1 h/ 1 osobę
• indywidualne doradztwo z IPD 3 h/ 1 osobę
• indywidualne doradztwo z pośrednikiem
Kobiety – 5 h/1 osobę ( 2 h przed szkoleniem, 3 h po szkoleniu )
Mężczyźni – 6 h/ 1 osobę ( 3 h przed szkoleniem, 3 h po szkoleniu )

Wskaźniki:
Rekrutacja 4 grupy po 12 osób + 3 os. rezerwowe
• 43 mężczyzn
• 5 kobiet

Uczestnikom zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu
• materiały szkoleniowe
• wyżywienie
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• opłacanie egzaminów końcowych
• kompleksową, indywidualną obsługę podczas osobistych spotkań
 

zobacz plakat

 


 

27.09.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje o możliwości skorzystania z projektu „Równe szanse – aktywizacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizuje firma bit Polska Sp. z o. o.
 

Projekt jest skierowany do osób:
z województwa opolskiego, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, dopuszczające jednak uczestnictwo
w szkoleniu zawodowym.


http://pup.opole.pl/aktualnosc/informacja-dla-osob-bezrobotnych/513

 27.09.2013
Zaproszenie do udziału w projekcie „Wsparcie kompetencji na starcie”

PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie „Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia.

http://www.kompetencje.wup.opole.pl/

 27.09.2013
Zaproszenie do udziału w projekcie „BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

PUP w Opolu zaprasza do współpracy w ramach projektu „BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, posiadające maksymalnie wykształcenie zawodowe. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach zawodowych na stanowiskach: kucharz, opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, operator sprzętu ciężkiego, sprzedawca-handlowiec z obsługą wózka widłowego, spawacz metodą 111, 135 ze spawaniem prętów zbrojeniowych. PUP w Opolu zaprasza wszystkich pracodawców zainteresowanych organizacją 6-miesięcznego stażu dla osób bezrobotnych do składania „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu”.

http://pup.opole.pl/aktualnosc/informacja-dla-pracodawcow/520#

 27.09.2013
Rozpoczęcie naboru do projektu „Powrót do zatrudnienia”

WUP w Opolu informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów/kandydatek na uczestników Projektu systemowego pn. Powrót do zatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Formularze rekrutacyjne można przesyłać do 20 dnia każdego miesiąca 2013 r. na adres Biura Projektu.

http://www.opiekun.wup.opole.pl/

 27.09.2013
Zaproszenie do udziału w projekcie „MŚP Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO LIDERAMI EKSPORTU”

Projekt skierowany jest do pracowników/ właścicieli/ wspólników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inną jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Opolskiego. W ramach projektu oferowane są całkowicie bezpłatne szkolenia z zakresu działalności eksportowej do Niemiec.

http://www.lidereksportu.pl/

 27.09.2013
TRWA REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGI KLIENTA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW IT


http://opolskikapital.eu/
 27.09.2013

Baza szkoleń „Inwestycja w kadry”

Informujemy, iż na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl, prowadzonej w ramach projektu PARP znajduje się baza ofert szkoleniowych, która zawiera informację o szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych współfinansowanych z EFS
a także ofertę szkoleń odpłatnych.

http://www.inwestycjawkadry.info.pl/

 27.09.2013
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=7041

 27.09.2013
Gwarancje de minimis - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm

Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali
i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie
działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla
przedsiębiorców. Są oferowane przez BGK za pośrednictwem banków kredytujących.

http://www.bgk.pl/gwarancje-de-minimis
 


 

23.09.2013

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie „Aktywność
i kompetencje = Praca”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego


W ramach projektu oferujemy:

 

DARMOWE SZKOLENIA zawodowe:
1. Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
2. Kurs „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,
3. Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,Kurs „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;
- stypendia podczas trwania szkolenia;
- catering w trakcie trwania szkolenia;
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;

-udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu”;
- opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
- pomoc w znalezieniu pracy;
- doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
- pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu dofinansowania na jej prowadzenie;
- coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;
- PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych :
• gotowych do podjęcia zatrudnienia,
• w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,
• zamieszkujących w województwie opolskim,
• chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji.

Informacje:
Fundacja Dla Dobra Publicznego
ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 10 300, 77 483 40 53, www.fddp.pl 

 

zobacz ulotkę    str 1    str 2

 


 

5.09.2013

Informujemy, iż 29 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Planowany jest nabór na Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 1.3.2 w terminie 18.09-02.10.2013 r. Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych).

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=3471
 5.09.2013

Nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL


http://pokl.opole.pl/3408/nowa_wersja_87_generatora_wnioskow_aplikacyjnych_po_kl.html
 


 

24.06.2013

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia.

Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" POKL. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjent Systemowy projektu realizowanego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na Pośrednika Finansowego.

W ramach prowadzonego projektu na obszarze całego kraju udzielonych zostanie co najmniej 251 preferencyjnych pożyczek (pomoc publiczna) na łączną kwotę 25 176 072 zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów ekonomii społecznej.

Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów:

  • Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50 zł

  • Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł

  • Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł

  • Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł

  • Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015 r.

 

 

zobacz więcej
 19.06.2013
Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych - ruszyła strona ES Funduszu

Spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu. Preferencyjny fundusz, utworzony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udziela pożyczek od marca tego roku. Niedawno ruszyła jego strona internetowa. Fundusz może udzielać pożyczek do połowy 2015 roku, o ile wystarczy środków


http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/887061.htmlutm_source=prenumerata_najw&utm_medium=email&utm_
campaign=13.06.2013


 


 

29.04.2013

Opolska turystyka na 5 gwiazdek

 

 


 

14.02.2013
Polityka spójności UE 2014-2020: 72,9 mld euro dla Polski


http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/842754.html?utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=14.02.2013
 


 

14.02.2013

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko


http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/842768.html?utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=14.02.2013

 


 

24.01.2013

Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego

Firma Profi Biznes Group jest liderem projektu prowadzonego w woj. opolskim „Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego”. Jest to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.

Skierowany jest do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - do managerów, trenerów oraz osób związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw innych, pracujących i zamieszkujących województwo opolskie, którzy zainteresowani są rozwojem w kierunku coachingu. Projekt oferuje ponad 130 godzinne szkolenie kończące się międzynarodowym egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Wsparcie z środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw z województwa opolskiego wynosi aż 80%. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu wezmą udział w procesie rekrutacji.

Biuro projektu: Profi Biznes Group ul. Konsularna 1/26, tel. 77 454 60 22, mail opole@profibiznesgroup.pl

 

Zobacz: ulotka


 

24.01.2013

Pożyczki dla przedsiębiorców

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, oprocentowanie od 3,94% przy zastosowaniu pomocy publicznej bez opłat i prowizji” oraz link do strony www.wfosigw.opole.pl

Zobacz:

oferta

ulotka


 

16.11.2012

"Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego"

Jest to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Coach ICF jest projektem kończącym się międzynarodowym egzaminem w języku polskim lub angielskim, po którym Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat ICF honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów.


INFORMACJA O REKRUTACJI

"Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego" to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.


Do kogo adresowane są szkolenia:
- managerowie
- właściciele firm i przedsiębiorstw
- trenerzy
- osoby związane z kształtowaniem umiejętności i postaw innych
- osoby zajmujące się szkoleniami
- osoby z działu HR
- osoby zainteresowane rozwojem w kierunku coachingu


Aby zostać uczestnikiem projektu należy:
- być zatrudnionym w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie z województwa opolskiego lub być jego właścicielem
- być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, obojętnie w jakim wymiarze godzinowym
- zamieszkiwać w województwie opolskim

 

Co obejmuje cykl szkoleń?
W ramach jednej edycji projektu każda z pięciu grup odbędzie 133 godziny szkoleniowe.
Szkolenia będą obejmowały sesje przygotowujące, obowiązkowe sesje szkoleniowe,
grupową sesję mentorską oraz sesje indywidualne czyli kompleksowe przygotowanie
do uzyskania certyfikatu Akredytowanego Coacha.


Kto to jest COACH?

Coach – trener rozwoju osobistego towarzyszy osobie w usuwaniu wewnętrznych blokad i realizacji celów. Motywuje do działania za pomocą określonych narzędzi. Wydobywa potencjał i ukierunkowuje na przyszłość. Pracuje nad zmianą z osobami poszukującymi swojej drogi zawodowej, pracownikami firm, korporacji, instytucji oraz osobami indywidualnymi. Wzmacnia przede wszystkim proces zarządzania, komunikacji oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji


Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie?
- zdobycie nowego zawodu - coach to trener rozwoju osobistego
- uzyskanie tytułu Akredytowanego Coacha ICF z certyfikatem ważnym w 81 krajach
- podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych
- nabycie umiejętności motywowania pracowników i wpływu na ich efektywność
 


Jak się zapisać?
Aby zapisać się do projektu należy skontaktować się z biurem projektu:
Tel. 77 454 60 22
Kom. 500 540 915
opole@profibiznesgroup.pl
www.icf-coaching.opole.pl
 


20.07.2012

Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oprocentowanie 4,03 % przy zastosowaniu pomocy publicznej bez opłat i prowizji.

Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl
fp@wfosigw.opole.pl

 

zobacz więcej »

 


 

18.06.2012

Informacja na temat form wsparcia oferowanego przez inkubatory przedsiębiorczości w województwie opolskim

zobacz więcej »
 


 

22.03.2012

W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dowiesz się o Platformie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

zobacz więcej »

 


 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej „Portal Dobrych Inwestycji”
www.dobreinwestycje.opole.pl

 


 

Bezpłatna informacja o Funduszach Europejskich

W związku z doniesieniami prasowymi o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bez opłat informacji na temat Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne.

zobacz więcej »

 


 

Nowy portal edukacyjny dla dzieci i młodzieży - Fundusze Europejskie na Maksa!

W poniedziałek, 20 czerwca 2011 r., o godz. 12.30 wystartował nowy portal edukacyjny o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży! Portal uroczyście uruchomiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz dzieci z jednej z warszawskich szkół podstawowych. Imprezę poprowadził Maksymilian Europejski – główny bohater nowego portalu.

zobacz więcej »

 


 

Informacja na temat stosowania nieuczciwych praktyk

Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) informuje, iż wszelkie materiały niezbędne dla beneficjentów RPO WO 2007- 2013, w tym również dokumenty programowe, instrukcje i wytyczne, znajdują się na stronie internetowej programu: www.rpo.opolskie.pl i udostępniane są nieodpłatnie.

zobacz więcej »

 


 

Uruchomiono Mapę Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaprasza do korzystania z nowego narzędzia Mapa Projektów EFS. Jest to internetowa baza zawierająca informację o wszystkich realizowanych aktualnie projektach dofinansowywanych z EFS.

zobacz więcej »

 


 

E-Punkt

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt kontaktowy do spraw e-handlu dla usługodawców i usługobiorców "e-Punkt" www.e-punkt.gov.pl. Jest to komórka organizacyjna powołana w PARP na podstawie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, implementującego art. 19 ust. 4 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). E-Punkt świadczy usługi doradczo-informacyjne przedsiębiorcom i ich klientom z zakresu prawa obrotu elektronicznego, jak również wsparcie informacyjno-doradcze w sytuacjach spornych pomiędzy przedsiębiorcami z tej branży oraz ich klientami.

Do głównych zadań jakie stawia przed sobą e-Punkt należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-Punkt realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria dla przedsiębiorców, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-Punktu, na której udostępniane są informacje i porady z zakresu prawa obrotu elektronicznego oraz prowadzenie informacji prawnej dla użytkowników e-Punktu.

Pragniemy podkreślić, że chcemy by Punkt Kontaktowy, podobnie jak inne działania tego typu organizowane przez PARP, był organizmem żywym, reagującym na bezpośrednie potrzeby jego użytkowników. W związku z tym szczególnie Państwa zachęcamy nie tylko do wykorzystywania w pełni usług oferowanych przez Punkt, ale również do przekazywania nam swoich uwag, na temat funkcjonowania Punktu oraz sugestii, czego by Państwo od Punktu oczekiwali i jakie informacje chcieliby Państwo w ramach Punktu otrzymywać.

Kontakt do e-Punktu
Wszelkie pytania oraz informacje związane z Punktem Kontaktowym proszę przekazywać na adres:

e-punkt@parp.gov.pl
 

Zapraszamy do odwiedzenia strony e-Punktu
www.e-punkt.gov.pl


 

Moja firma w mojej gminie - promocja projektu

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku